Posts tagged פסיכולוגיה חיובית
היפנוזה ודמיון מודרך

קיימת בורות ומיתוסים רבים סביב המילה היפנוזה. כשאנשים שומעים את המילה הם מדמיינים מטפל רב כוח ומטופל שמציית ועושה כל מה שאומרים לו. אך  בפועל, היפנוזה רחוקה שנות דור מהדימוי הזה ועוד רבים אחרים

Read More
טיפול פסיכולוגי

הפסיכולוג הקליני הוא איש מקצוע, המתמחה במשך שנים רבות, בכדי שיוכל להבין את התהליכים הנפשיים הפנימיים, את הדינאמיקה שנוצרת בין אנשים שונים, את הקשר בין הגוף והנפש ועוד

Read More