Posts tagged דמיון מודרך
היפנוזה ודמיון מודרך

קיימת בורות ומיתוסים רבים סביב המילה היפנוזה. כשאנשים שומעים את המילה הם מדמיינים מטפל רב כוח ומטופל שמציית ועושה כל מה שאומרים לו. אך  בפועל, היפנוזה רחוקה שנות דור מהדימוי הזה ועוד רבים אחרים

Read More